Trailer checks

checkingVeel transportbedrijven kiezen voor onbegeleid transport naar Engeland.
Echter op de ferry en ferry terminal kan zowel op de heen als de terugreis schade
ontstaan. Ook in Engeland zelf kan schade gereden worden aan de trailer.
Omdat elke trailer door verschillende chauffeurs wordt aangekoppeld, worden
schades niet of nauwelijks meer opgemerkt. Vaak wordt door de chauffeur
gedacht; “Het zal wel oude schade zijn, ik heb haast , dus rijden maar !”.

Ons bedrijf houdt zich bezig met het controleren op schades en inzetbaarheid
van trailers voor en na een onbegeleid transport. Op de ferry terminals, veilingen
en diverse andere laad locaties wordt gekeken naar verse schade aan de trailers.

rivado_checking2Voor het vaststellen van verse schade hebben we in een uniek schade herkenningsysteem. Hierdoor wordt elke schade 1 x vastgelegd. De kans op meerdere keren dezelfde schade vastleggen is door ons systeem bijna nihil. Tevens weet de chauffeur door dit systeem dat de schade door ons is gezien en vastgelegd.

Aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd indien er schade is geconstateerd.  Dit gebeurt dmv een opgemaakt schadeformulier en digitale foto’s van de schade. Het schadeformulier wordt gescant en per email verzonden inclusief de digitale foto’s naar de opdrachtgever of schade-expert.

Opdrachtgevers gaan hier verder mee aan de slag en vragen poortfoto’s op bij de ferry terminals. Zo wordt vaak na enig speurwerk een schadeveroorzaker gevonden. Door meerdere ritten terug te kijken kan precies worden gekeken wanneer en waar de schade is ontstaan.

Tevens wordt door ons bekeken of de trailer weer inzetbaar is. Gekeken wordt o.a. naar :

– Verlichtingsglazen en 7 polige verlichtingsstekker
– Banden, luchtbalgen en luchtkoppelingen
– Deurstangen, verzegelingen, laadklep en bumper
– Dieseltank en tankdop
– Totaal staat trailer (steunpoten sjorogen etc)

Kleine (nood)reparaties worden ter plaatse uitgevoerd zodat de trailer direct
weer kan worden ingezet voor transport. Dit resulteert mogelijk in een zeer
korte omlooptijd van de trailer en dat is alweer een zorg minder voor de opdrachtgever.

Indien de trailer niet meer ingezet kan worden, wordt direct contact opgenomen
met de opdrachtgever, zodat deze direct maatregelen kan nemen.